Ανώτατοι Άρχοντες και Πρωθυπουργοί της Ελλάδας

Δικτατορία των Συνταγματαρχών

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
21/07/1964 - 13/12/1967: Κωνσταντίνος Β'
13/12/1967 - 22/03/1972: Γεώργιος Ζωιτάκης (Αντιβασιλέας)
22/03/1972 - 01/06/1973: Γεώργιος Παπαδόπουλος (Αντιβασιλέας)
01/06/1973 - 25/11/1973: Γεώργιος Παπαδόπουλος (Προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας)
25/11/1973 - 24/07/1974: Φαίδων Γκιζίκης
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ
21/04/1967 - 13/12/1967: Κωνσταντίνος Κόλλιας
13/12/1967 - 08/10/1973: Γεώργιος Παπαδόπουλος
08/10/1973 - 25/11/1973: Σπυρίδων Μαρκεζίνης
25/11/1973 - 24/07/1974: Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος