Ανώτατοι Άρχοντες και Πρωθυπουργοί της Ελλάδας

Μεταπολεμικές Κυβερνήσεις

18/10/1944 - 03/01/1945: Γεώργιος Παπανδρέου
03/01/1945 - 08/04/1945: Νικόλαος Πλαστήρας
08/04/1945 - 17/10/1945: Πέτρος Βούλγαρης
17/10/1945 - 01/11/1945: Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός
01/11/1945 - 22/11/1945: Παναγιώτης Κανελλόπουλος
22/11/1945 - 04/04/1946: Θεμιστοκλής Σοφούλης
04/04/1946 - 18/04/1946: Παναγιώτης Πουλίτσας (Υπηρεσιακός)
18/04/1946 - 24/01/1947: Κωνσταντίνος Τσαλδάρης
24/01/1947 - 29/08/1947: Δημήτριος Μάξιμος
29/08/1947 - 07/09/1947: Κωνσταντίνος Τσαλδάρης
07/09/1947 - 24/06/1949: Θεμιστοκλής Σοφούλης
30/06/1949 - 06/01/1950: Αλέξανδρος Διομήδης
06/01/1950 - 23/03/1950: Ιωάννης Θεοτόκης
23/03/1950 - 15/04/1950: Σοφοκλής Βενιζέλος
15/04/1950 - 21/08/1950: Νικόλαος Πλαστήρας
21/08/1950 - 27/10/1951: Σοφοκλής Βενιζέλος
27/10/1951 - 11/10/1952: Νικόλαος Πλαστήρας
11/10/1952 - 19/11/1952: Δημήτριος Κιουσόπουλος (Υπηρεσιακός)
19/11/1952 - 04/10/1955: Αλέξανδρος Παπάγος
06/10/1955 - 05/03/1958: Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
05/03/1958 - 17/05/1958: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος (Υπηρεσιακός)
17/05/1958 - 20/09/1961: Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
20/09/1961 - 04/11/1961: Κωνσταντίνος Δόβας (Υπηρεσιακός)
04/11/1961 - 19/06/1963: Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
19/06/1963 - 26/09/1963: Παναγιώτης Πιπινέλης
28/09/1963 - 08/11/1963: Στυλιανός Μαυρομιχάλης (Υπηρεσιακός)
08/11/1963 - 31/12/1963: Γεώργιος Παπανδρέου
31/12/1963 - 19/02/1964: Ιωάννης Παρασκευόπουλος (Υπηρεσιακός)
19/02/1964 - 15/07/1965: Γεώργιος Παπανδρέου
15/07/1965 - 20/08/1965: Γεώργιος Αθανασιάδης - Νόβας
20/08/1965 - 17/09/1965: Ηλίας Τσιριμώκος
17/09/1965 - 22/12/1966: Στέφανος Στεφανόπουλος
22/12/1966 - 03/04/1967: Ιωάννης Παρασκευόπουλος
03/04/1967 - 21/04/1967: Παναγιώτης Κανελλόπουλος