Ανώτατοι Άρχοντες και Πρωθυπουργοί της Ελλάδας

Ελεύθερες Κυβερνήσεις Εξωτερικού

20/04/1941 - 10/04/1944: Εμμανουήλ Τσουδερός
10/04/1944 - 26/04/1944: Σοφοκλής Βενιζέλος
26/04/1944 - 18/10/1944: Γεώργιος Παπανδρέου