Ανώτατοι Άρχοντες και Πρωθυπουργοί της Ελλάδας

Β’ Βασιλευόμενη Δημοκρατία (1935 - 1967)

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
10/10/1935 - 23/05/1941: Γεώργιος Β'
31/12/1944 - 01/09/1946: Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός (Αντιβασιλέας)
02/09/1944 - 01/04/1947: Γεώργιος Β'
01/04/1947 - 06/03/1964: Παύλος Α'
06/03/1964 - 21/04/1967: Κωνσταντίνος Β'
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ
10/10/1935 - 30/11/1935: Γεώργιος Κονδύλης
30/11/1935 - 13/04/1936: Κωνσταντίνος Δεμερτζής
13/04/1936 - 29/01/1941: Ιωάννης Μεταξάς (δικτατορικά από 4/8/1936)
29/01/1941 - 18/04/1941: Αλέξανδρος Κορυζής (δικτατορικά)