Ανώτατοι Άρχοντες και Πρωθυπουργοί της Ελλάδας

Συνταγματική Μοναρχία (1843 - 1862)

ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
03/09/1843 - 10/10/1862: Όθων
18/03/1863 - 16/11/1864: Γεώργιος Α'
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ
03/09/1843 - 16/02/1844: Ανδρέας Μεταξάς
16/02/1844 - 30/03/1844: Κωνσταντίνος Κανάρης
30/03/1844 - 06/08/1844: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
06/08/1844 - 05/09/1847: Ιωάννης Κωλέττης
05/09/1847 - 08/03/1848: Κίτσος Τζαβέλλας
08/03/1848 - 15/10/1848: Γεώργιος Κουντουριώτης
15/10/1848 - 12/12/1849: Κωνσταντίνος Κανάρης
12/12/1849 - 16/05/1854: Αντώνιος Κριεζής
16/05/1854 - 22/09/1855: Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
22/09/1855 - 13/11/1857: Δημήτριος Βούλγαρης
13/11/1857 - 22/01/1862: Αθανάσιος Μιαούλης
22/01/1862 - 26/05/1862: Ανδρέας Κουντουριώτης
26/05/1862 - 10/10/1862: Γενναίος Κολοκοτρώνης (Ιωάννης)
10/10/1862 - 09/02/1863: Δημήτριος Βούλγαρης
11/02/1863 - 25/03/1863: Ζηνόβιος Βάλβης
27/03/1863 - 29/04/1863: Διομήδης Κυριακός
29/04/1863 - 25/10/1863: Μπενιζέλος Ρούφος
25/10/1863 - 05/03/1864: Δημήτριος Βούλγαρης
05/03/1864 - 16/04/1864: Κωνσταντίνος Κανάρης
16/04/1864 - 26/07/1864: Ζηνόβιος Βάλβης
26/07/1864 - 17/11/1864: Κωνσταντίνος Κανάρης