Πρόεδροι Βουλής, Γερουσίας και Εθνοσυνελεύσεων

Β’ Βασιλευόμενη Δημοκρατία

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΟΥΛΗΣ
06/03/1936 - 04/08/1936: Θεμιστοκλής Σοφούλης
14/05/1946 - 30/11/1949: Ιωάννης Θεοτόκης
01/12/1949 - 08/01/1950: Πραξιτέλης Μουτζουρίδης
18/04/1950 – 10/10/1952: Δημήτριος Γόντικας
15/12/1952 - 16/11/1953: Ιωάννης Μακρόπουλος
16/11/1953 - 26/09/1963: Κωνσταντίνος Ροδόπουλος
17/12/1963 - 08/01/1964: Ηλίας Τσιριμώκος
19/03/1964 - 15/07/1965: Γεώργιος Αθανασιάδης - Νόβας
15/11/1965 - 14/04/1967: Δημήτριος Παπασπύρου