Ο σουλτάνος της Γρανάδας

Ο σουλτάνος της Γρανάδας Μωάμεθ ο 12ος, όταν οι Ισπανοί πολιόρκησαν την πόλη του, δεν έφερε καμία αντίσταση και τους παρέδωσε αμέσως τα κλειδιά της. Βγαίνοντας κατόπιν από τη Γρανάδα με τη συνοδεία του, γύρισε να της ρίξει μια τελευταία ματιά και άρχισε να κλαίει ασυγκράτητα.

Τότε η μητέρα του τού είπε: «Κλαις σαν γυναίκα για κάτι που δεν μπόρεσες να το υπερασπισθείς σαν άντρας.»