Βιογραφίες
Θρησκεία

Ιερομάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 24 Απριλίου.
Χριστιανοί μάρτυρες, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 3 Μαρτίου.
Ζευγάρι στη ζωή και στη χριστιανική πίστη. Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Δεκεμβρίου.
Οσιομάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται από την εκκλησία στις 5 Νοεμβρίου.
Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 3 Μαΐου.
Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 13 Ιανουαρίου.
Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία ήταν αδέλφια και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας, επι ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού.
Χριστιανοί μάρτυρες από την ισλαμοκρατούμενη Ισπανία του 9ου αιώνα. Η μνήμη τους τιμάται στις 11 Μαρτίου.
Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου.
Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 30 Οκτωβρίου.