Βιογραφίες
Θρησκεία

Αγίες της χριστιανικής εκκλησίας η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 17 Σεπτεμβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 15 Μαΐου από την Καθολική.
Μαρτύρησαν στη Μελιτινή της Μικράς Ασίας (σημερινή Μαλάτια Τουρκίας) για τη χριστιανική τους πίστη επί Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμίνου (286-305).
Ανδρόγυνο χριστιανών από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας. Η μνήμη τους τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 26 Αυγούστου.
Αξιωματούχοι του Πέρση βασιλιά Σαπώρ Β’, που υποβλήθηκα σε σειρά φρικτών βασανιστηρίων, όταν ομολόγησαν τη χριστιανική τους πίστη το 330.
Ζεύγος Ιουδαίων, που μυήθηκε στον Χριστιανισμό από τον Απόστολο Παύλο. Η μνήμη του εορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου και μεμονωμένα του Ακύλα στις 14 Ιουλίου...
Απόστολοι εκ των Εβδομήκοντα και συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Η μνήμη τους τιμάται στις 17 Μαΐου.
Μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 5 Ιουνίου.
Απόστολοι εκ των Ο’ (εβδομήκοντα), που εκχριστιάνισαν τους κατοίκους της Κέρκυρας. Η μνήμη τους τιμάται στις 29 Απριλίου.
Μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 14 Μαΐου.
Μάρτυρες της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη των οποίων εορτάζεται στις 30 Οκτωβρίου.