Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων

Λονδίνο 1944

Δεν διεξήχθησαν, λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.