Βιογραφίες
Θρησκεία

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 3 Μαΐου, μαζί του συζύγου της Τιμόθεου.
Μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, η οποία είναι γνωστή για τους αγώνες της να στρέψει το ενδιαφέρον του γιου της προς τον Χριστιανισμό.
Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 2 Δεκεμβρίου.
Η Νίκη ήταν εθνική κι έγινε χριστιανή από τα θαύματα που είδε κατά το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου επί Διοκλητιανού...
Ισαπόστολος της Χριστιανικής Εκκλησίας, που εκχριστιάνισε τους κατοίκους της Ιβηρίας (σημερινής Γεωργίας). Η μνήμη της τιμάται στις 14 Ιανουαρίου.
Γυναίκα, εξόχου αρετής, αγάπης και ευσεβείας· μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός από τους Τρεις Ιεράρχες...
Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 3 Μαΐου.
Παρθενομάρτυς της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται σε Ανατολή και Δύση στις 21 Οκτωβρίου.
Οσιομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα δημοφιλής στη χώρα μας. Η μνήμη της εορτάζεται στις 26 Ιουλίου.
Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 4 Μαΐου.