Άγιος Διομήδης

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Διομήδης.

Ο Διομήδης ήταν γιατρός από την Ταρσό της Κιλικίας και κατατάσσεται στη χορεία των Αναργύρων. Άσκησε το επάγγελμά του στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Κατά τους χριστιανικούς διωγμούς του ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-305), καταγγέλθηκε ως χριστιανός και οι στρατιώτες που ήλθαν να τον συλλάβουν, τον βρήκαν νεκρό. Αφού του έκοψαν το κεφάλι, το προσέφεραν στον άρχοντα της περιοχής.

Απολυτίκιο

Των σωμάτων τας νόσους θεραπεύων Διόμηδες, και ψυχών την ρώσιν εν λόγω, αληθείας εβράβευες, την θείαν ειληφώς γαρ δωρεάν, τοις πάσχουσι ποικίλως βοηθείς, και Μαρτύρων ταις ακτίσι καταυγασθείς, σώζεις τους εκβοώντας σοι, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν άματα.