Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης —  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors)

Είναι ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή του είναι να ελέγχει τη χρηστή διαχείριση των πόρων της Ε.Ε, έτσι ώστε τα χρήματα των πολιτών της να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αποτελείται από 27 μέλη, ένα από κάθε κράτος-μέλος, με εξαετή ανανεώσιμη θητεία και εδρεύει στο Λουξεμβρούργο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της Ε.Ε. Δεν διαθέτει, όμως, ίδιες νομικές εξουσίες. Εάν οι ελεγκτές ανακαλύψουν περιπτώσεις απάτης ή παρατυπίας ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για το προηγούμενο δημοσιονομικό έτος. Το Κοινοβούλιο εξετάζει διεξοδικά την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προτού αποφασίσει εάν θα εγκρίνει ή όχι τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίστηκε τον προϋπολογισμό.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ιδρύθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1977 και απέκτησε θεσμικό ρόλο στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1 Νοεμβρίου 1993).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε κάθε μέρα στο email σας τα σημαντικότερα άρθρα του «Σαν Σήμερα .gr»


ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

premium Γίνε συνδρομητής με μόλις 8 € / μήνα, στήριξε τον αγαπημένο σου ιστότοπο
και απόλαυσε premium περιεχόμενο, χωρίς διαφημίσεις!

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ