Το Πρώτο Σκαλί

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης·
«…Τώρα δυο χρόνια πέρασαν που γράφω,
κ’ ένα ειδύλλιο έκαμα μονάχα -
το μόνον άρτιόν μου έργον είναι…
Aλλίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω,
πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα.
Κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος…»
Είπ’ ο Θεόκριτος·
                               «Aυτά τα λόγια
ανάρμοστα και βλασφημίες είναι…
Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει
νάσαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος.
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες -  μεγάλη δόξα!
Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο
πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει.
Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο
πρέπει με το δικαίωμά σου νάσαι
πολίτης εις των Ιδεών την Πόλη.
Και δύσκολο στην Πόλη εκείνην είναι
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν.
Στην Αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας
που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης...
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι·
τόσο που έκαμες - μεγάλη δόξα!»