Οι ευχαριστίες του Βήρυλλου για τη θανατική του καταδίκη

Ο αυτοκράτορας Λέων Γ’ ο Ίσαυρος

Ο Βήρυλλος ήταν παλιός φίλος του αυτοκράτορα Λέοντα του Ίσαυρου κι είχε γίνει ιερέας και κατόπιν αρχιερέας, χάρις στην υποστήριξη του αυτοκράτορα. Κατά τις εικονομαχίες, ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να τον θανατώσουν. Προτού, όμως, εκτελεσθεί, κάθισε κι έγραψε το παρακάτω γράμμα και παρακάλεσε τον επικεφαλής του αποσπάσματος να το παραδώσει στον αυτοκράτορα: «Βασιλεύ, πάντοτε ήθελες να τιμάς τον παλιό σου φίλο. Από απλό μοναχό, με ύψωσες στο αξίωμα του ιερέως. Από ιερέα, με ύψωσες στο αξίωμα του επισκόπου. Και τώρα, από απλό επίσκοπο, με υψώνεις στη θέση του μάρτυρα. Σε ευχαριστώ».