Όταν οι νεκροί έσωσαν τους ζωντανούς...

Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας

O Ρωμαίος στρατηγός Σύλλας είχε κυριεύσει την Αθήνα κι ετοιμαζόταν να την ξεθεμελιώσει ολότελα. Όταν κατάλαβαν τη φοβερή αυτή πρόθεσή του, πήγαν και τον παρακάλεσαν να μην την πραγματοποιήσει, θυμίζοντάς του τη μεγάλη κι άφθαστη δόξα που είχε η πόλη αυτή κατά την εποχή του Περικλή και του Πλάτωνα. Ο Σύλλας τούς άκουσε σκεφτικός κι ύστερα συμφώνησε μαζί τους, λέγοντας το περίφημο εκείνο:
- Συγχωρώ τους ζωντανούς για χάρη των πεθαμένων.