Ο Κλεάνθης και η άσημη καταγωγή του

Ένας νεαρός Αθηναίος από αριστοκρατική οικογένεια, αλλά άσωτος και μωρός, περιφρονούσε τον συνομιλητή του Κλεάνθη για την άσημη καταγωγή του. Ο Κλεάνθης, όμως, που έγινε κατόπιν όνομαστός φιλόσοφος, είπε τότε στον ανάξιο εκείνο νεαρό:

- Με μένα θ' αρχίσει η δόξα της γενιάς μου. Με σένα θα τελειώσει.