Ο διαμοιρασμός του στόλος του Αντίοχου

Αντίοχος Γ’ ο Μέγας

Όταν οι Ρωμαίοι νίκησαν τον βασιλέα της Συρίας Αντίοχο, του επέβαλαν μεταξύ άλλων να τους παραδώσει και το μισό στόλο του. Ο Αντίοχος χάρηκε που θα του έμενε ο άλλος μισός. Όταν, όμως, ήλθε η στιγμή να εφαρμοσθεί αυτός ο όρος, είδε με έκπληξή του τους Ρωμαίους να πριονίζουν στη μέση κάθε του πλοίο. Μ’ αυτό το σκληρό τρόπο οι νικητές έκαμαν τον ηττημένο βασιλιά να ταπεινωθεί πιο πολύ.