Πολύ κοντά...

Μια φορά πλησίασε τον Καραϊσκάκη ένα από τα παλικάρια του, που ήρθε για πρώτη φορά να πολεμήσει και τρομαγμένο τού είπε:

- Στρατηγέ, τα πράγματα άρχισαν να ‘ναι πολύ δύσκολα.
- Γιατί μωρέ; τον ρώτησε ο στρατηγός.
- Να, οι Τούρκοι έφτασαν πολύ κοντά μας.
Και ο Καραϊσκάκης με χαμόγελο τού είπε:
- Μα κι εμείς τώρα είμαστε πολύ, πάρα πολύ, κοντά τους. Γιατί φοβάσαι;