Βιογραφίες
Θρησκεία

Οσιομάρτυς της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Η μνήμη της εορτάζεται στις 19 Φεβρουαρίου και στις 12 Οκτωβρίου στη Σύναξη των Αθηναίων Αγίων.
Διακόνισσα στην υπηρεσία του Απόστολου Παύλου. Η μνήμη της εορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου.
Μεγαλομάρτυρας και ισαπόστολος της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πρόκειται για την αμαρτωλή γυναίκα από τη Σαμάρεια, με την οποία συνομίλησε ο Ιησούς Χριστός κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ.
Μάρτυρας της Εκκλησίας, που μαρτύρησε δια εκκοπής των ποδιών της. Η μνήμη της τιμάται στις 28 Ιανουαρίου.
Μάρτυς της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 5 Οκτωβρίου.
Μεγαλομάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 24 Ιουλίου.
Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 26 Ιουλίου.
Η Ειρήνη, η Αγάπη και η Χιονία ήταν αδεφές και κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη....
Η Μάρθα με την αδελφή της Μαρία και τον αδελφό της Λάζαρο αποτελούσαν μία από τις πλέον αγαπημένες οικογένειες του Κυρίου...
Παρθενομάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη των οποίων τιμάται στις 10 Σεπτεμβρίου.