Άγιος Πλωτίνος

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 12 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Πλωτίνος.

Ο Πλωτίνος μαρτύρησε μαζί με άλλους 47 χριστιανούς στην Καρχηδόνα.