Αγία Χάρις

Μάρτυρας της Εκκλησίας, που μαρτύρησε δια εκκοπής των ποδιών της. Η μνήμη της τιμάται στις 28 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Χάρις.