Αγία Ιουλιανή

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 21 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Ιουλιανή.

Η Ιουλιανή καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό επί Ρωμαίου αυτοκράτορος Μαξιμιανού (245-310).

 

Aπολυτίκιο

Ως νύμφη πανάμωμος και αθληφόρος σεμνή, τω Λόγω νενύμφευσαι του αθανάτου Πατρός, Ιουλιανή ένδοξε, συ γαρ φθαρτόν μνηστήρα παριδούσα, εμφρόνως ήθλησας υπέρ φύσιν και τον όφιν καθείλες· και νυν ταις του νυμφίου σου τρυφάς φαιδρότησι.