Άγιος Φιλούμενος

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησία, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 29 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Φιλουμένος και Φιλουμένη.

Ο Φιλούμενος μαρτύρησε στη Γαλατία της Μικράς Ασίας επί αυτοκράτορος Αυρηλιανού (270-275).

 

Απολυτίκιο

Παράμονον μέλψωμεν συν Φιλουμένω πιστοί, ως θείους θεράποντας και αθλητάς ευκλείς Χριστού του Θεού ημών· τούτον γαρ φερωνύμως ως φιλήσαντας άγαν, ήσχυναν δι’ αγώνων παρανόμων το κράτος αιτούντες πταισμάτων λύσιν πάσι και έλεος.