Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων

Στρατιωτικές δυνάμεις και απώλειες

Χώρα Σύνολο
Δυνάμεων
Νεκροί Τραυματίες Αιχμάλωτοι &
Αγνοούμενοι
Συνολικές
Απώλειες
Ποσοστό
Απωλειών
ANTANT
Ρωσία 12.000.000 1.700.000 4.950.000 2.500.000 9.150.000 76,3
Μ. Βρετανία 8.904.467 908.371 2.090.212 191.652 3.190.235 35,8
Γαλλία 8.410.000 1.357.800 4.266.000 537.000 6.160.800 73,3
Ιταλία 5.615.000 650.000 947.000 600.000 2.197.000 39,1
ΗΠΑ 4.355.000 116.516 204.002 4.500 323.018 8,1
Ιαπωνία 800.000 300 907 3 1.210 0,2
Ρουμανία 750.000 335.706 120.000 80.000 535.706 71,4
Σερβία 707.343 45.000 133.148 152.958 331.106 46,8
Βέλγιο 267.000 13.716 44.686 34.659 93.061 36,9
Ελλάδα 230.000 5.000 21.000 1.000 27.000 11,7
Πορτογαλία 100.000 7.222 13.751 12.318 33.291 33,3
Μαυροβούνιο 50.000 3.000 10.000 7.000 20.000 40,0
Σύνολο 42.188.810 5.142.631 12.800.706 4.121.090 22.064.427 52,3
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Γερμανία 11.000.000 1.773.700 4.216.058 1.152.800 7.142.558 64,9
Αυστρo-
Ουγγαρία
7.800.000 1.200.000 3.620.000 2.200.000 7.020.000 90,0
Οθωμανική Αυτοκρατορία 2.850.000 325.000 400.000 250.000 975.000 34,2
Βουλγαρία 1.200.000 87.500 152.390 27.029 266.919 22,2
Σύνολο 22.850.000 3.386.200 8.388.448 3.629.829 15.404.477 67,4
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 65.038.810 8.528.831 21.189.154 7.750.919 37.468.904 57,5
* Κατά την έκθεση του Υπουργείου Στρατιωτικών των ΗΠΑ της 1ης Φεβρουαρίου 1924. Οι απώλειες των ΗΠΑ όπως διορθώθηκαν από το Κέντρο Στατιστικών Υπηρεσιών του Γραφείου του υπουργού Άμυνας στις 7 Νοεμβρίου 1957.

Χερσαίες δυνάμεις των εμπολέμων στις 4 Αυγούστου 1914

Χώρα Μεραρχίες
Τακτικού
Στρατού
Άλλες Χερσαίες
Δυνάμιες
Συνολική
Στρατιωτική Δύναμη
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Γερμανία 98 (8) 27 εφεδρικές ταξιαρχίες 1.900.000
Αυστρo-Ουγγαρία 48 (6) 450.000
ANTANT
Ρωσία 102 (6) 1.400.000
Γαλλία 72 (5) 1.290.000
Σερβία 11 (3) 190.000
Βέλγιο 7 (1) 69.000 στρατός φρουρίων 186.000
Μ. Βρετανία 6 (1) 14 μεραρχίες υπερπόντιων εδαφών 120.000
* Σε παρένθεση ο αριθμός των στρατιών.

Η βρετανική και η γερμανική ναυτική ισχύς, Αύγουστος 1914

Τύπος Πλοίων Βρετανικά Γερμανικά
Θωρηκτά «ντρέντνοτ» 20 14
Βαριά καταδρομικά 9 4
Θωρηκτά παλαιότερου τύπου 39 22
Θωρακισμένα καταδρομικά 34 9
Καταδρομικά (μέσα και ελαφρά) 64 41
Αντιτορπιλικά 301* 144
Υποβρύχια 65 28
* Συμπεριλαμβανομένων των αντιτορπιλικών του Καναδά, της Αυστραλίας και τη Νέας Ζηλανδίας.

Η ισχύς των εμπολέμων στις 4 Αυγούστου 1914

Πόροι Κεντρικές Δυνάμεις Αντάντ
Πληθυσμός (σε εκατομμύρια) 115,2 265,5
Παραγωγή χάλυβα (σε εκατομμύρια μετρ. τόνους) 17 15,3
Μεραρχίες άμεσα διαθέσιμες για κινητοποίηση 146 212
Σύγχρονα θωρηκτά 20 39