Ο Μεταξοσκώληκας

– Μικρέ μεταξοσκώληκα,
τι θέλεις να σου στείλω;

– Θέλω της άσπρης της μουριάς
να φάω εγώ το φύλλο.

– Τώρα τι θες; Το σώμα σου
δεν είναι πια μικρούλι.

– Θέλω ησυχία και κλαδί,
να πλέξω το κουκούλι.

– Μες στο χρυσό κουκούλι σου,
πες μου, τι κάνεις τώρα;

– Μια πεταλούδα γίνομαι
και θά ’βγω κάποιαν ώρα.