Καντηλάκι

Το μικρό μου το χεράκι
άναψε το καντηλάκι·
πιάνω να γδυθώ.

Φέγγε, καντηλάκι, τώρα,
να με βλέπει η Παναγίτσα,
για να κοιμηθώ.