Παροιμίες
Γάμος

Ακάλεστος στο γάμο τι γυρεύεις;
[Ελληνική]

Άλλες νυφάδες ήρθανε, άλλα κουλούρια πλάθουν. (Καινούριες συνήθειες)
[Ελληνική]

Άλλος πλήρωσε τη νύφη.
[Ελληνική]

Αλλού ο γάμος, αλλού τα όργανα.
[Ελληνική]

Αν δε ταιριάζαμε δε θα συμπεθεριάζαμε.
[Ελληνική]

Άντρα θέλω εγώ το βράδυ κι ας μην έχει ο λύχνος λάδι.
[Ελληνική]

Άντρα θέλω, τώρα τον θέλω. (ανυπόμονος)
[Ελληνική]

Από γενιά να ’ναι ο γαμπρός και να ’ναι φημισμένος.
[Ελληνική]

Αύριο λούζουν το γαμπρό και τραγουδούν τη νύφη.
[Ελληνική]

Αφήσαμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια. (Τα σημαντικά για ασήμαντα)
[Ελληνική]

Βρες τη νύφη εσύ κι εγώ σε στεφανώνω.
[Ελληνική]

Βρήκ’ η τάβλα το καρφί.
[Ελληνική]

Γιε μου, γιε μου μάλαμα, νύφη ξένο μπάλωμα.
[Ελληνική]

Διαλέξαμε τη νύφη μας να μοιάζει της γενιάς μας.
[Ελληνική]

Έκλασ’ η νύφη, σχόλασε ο γάμος.
[Ελληνική]

Έμεινε στο ράφι (γεροντοκόρη).
[Ελληνική]

Εσέ το λέω πεθερά, για να τ’ ακούει η νύφη.
[Ελληνική]

Ζευγαρώνει ο θεός δυο κακούς κι έτσι χαλάει δυο σπίτια.
[Ελληνική]

Η γυναίκα όταν παντρευτεί και το μουλάρι όταν σαμαρωθεί, δείχνουν τις πληγές τους. (ελαττώματα)
[Ελληνική]

Ή μικρός μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου.
[Ελληνική]

Η μοίρα μου τον άντρα μου καλό να μου τον βρει.
[Ελληνική]

Η νύφη ό,τι πάρει στην καβάλα. (κατάλληλη στιγμή)
[Ελληνική]

Η νύφη σαν γεννηθεί της πεθεράς θα μοιάσει.
[Ελληνική]

Θα πολυκάτσει η νύφη με την πεθερά.
[Ελληνική]

Και παντρεμένος μασκαράς κι ανύπαντρος ρεζίλι.
[Ελληνική]