Προφήτης Σαμουήλ

Προφήτης και Κριτής του Ισραήλ, η μνήμη του οποίου τιμάται από τη Χριστιανική Εκκλησία στις 20 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Σαμουήλ.

Ο Σαμουήλ έζησε τον 12ο π.Χ.  αιώνα και υπήρξε τέκνο του Ελκανά και της Άννας, που ήταν στείρα και ζητούσε με πολλές προσευχές να της χαρίσει ο Θεός ένα παιδί. Η Άννα αφιέρωσε τον μικρό Σαμουήλ στον Θεό, οδηγώντας το παιδί στην πόλη Σηλώμ.

Ο Σαμουήλ υπήρξε ο τελευταίος από τους Κριτές (πολιτικούς άρχοντες) του Ισραήλ και ήταν δίκαιος και υποδειγματικός στην άσκηση των καθηκόντων του. Ίδρυσε τον θεσμό της βασιλείας στο Ισραήλ και έχρισε βασιλείς, τον Σαούλ και τον Δαυίδ. Προφήτευσε 40 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Απολυτίκιο

Εκ στείρας εβλάστησας, δικαιοσύνης καρπός, προφαίνων την μέλλουσαν, ευεργεσίαν υημίν, Σαμουὴλ θεσπέσιε όθεν ιερατεύσας, παιδιόθεν Κυρίω, έχρισας ως Προφήτης, Βασιλείς θείω μύρω. Και νυν των σε ευφημούντων, μάκαρ μνημόνευε.