Άγιοι 33 Μάρτυρες «οι εν Μελιτινή»

Μαρτύρησαν στη Μελιτινή της Μικράς Ασίας (σημερινή Μαλάτια Τουρκίας) για τη χριστιανική τους πίστη επί Διοκλητιανού (284-305) και Μαξιμίνου (286-305).

Τα ονόματά τους: Ιέρων, Αθανάσιος, Ανίκητος, Βάραχος, Βοστρύκιος, Γιγάντιος, Διόδοτος, Δουκίτιος, Δωρόθεος, Επιφάνιος, Ευγένιος, Ευτύχιος, Ησύχιος, Θεαγένης, Θεμέλιος, Θεόδοτος, Θεόδουλος, Θεόδωρος, Θεόφιλος, Ιέρων, Ιλάριος, Καλλίμαχος, Καλλίνικος, Καστρίκιος, Κλαυδιανός, Λογγίνος, Μάμας, Μαξιμιανός, Νίκανδρος, Νίκων, Ξάντικος, Ουαλέριος καί Ουΐκτωρ.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 7 Νοεμβρίου.

Απολυτίκιο

Θείω Πνεύματι συντεταγμένοι, δήμος ώφθητε, τροπαιοφόροι αθλοφόροι του Σωτήρος πανθαύμαστοι· ομοφροσύνῃ γαρ γνώμης ενούμενοι, μαρτυρικώς τον εχθρόν ετροπώσασθε. Αλλ' αιτήσασθε τριάδα την Υπερούσιον δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.