Άγιος Αθηνόδωρος

Οσιομάρτυρας μοναχός από τη Μεσοποταμία της Συρίας, που μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού (284-305). Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 7 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτοί γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αθηνόδωρος και Αθηνοδώρα.