Η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων

Βερολίνο 1916

Δεν διεξήχθησαν, λόγω του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.