Χρήστος Μηλιόνης

Εισαγωγή

Ιστορικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, εμπνευσμένο από τα ηρωικά χρόνια της Κλεφτουριάς. Πρωτοδημοσιεύτηκε σε επτά συνέχειες στο περιοδικό Εστία, από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου του 1885. Με τον Χρήστο Μηλιόνη ο Παπαδιαμάντης αναγνωρίζεται και επιβάλλεται ως συγγραφέας.