Ιστορικά Ανέκδοτα
Λέων Γ’ ο Ίσαυρος

Ο Βήρυλλος ήταν παλιός φίλος του αυτοκράτορα Λέοντα του Ίσαυρου κι είχε γίνει ιερέας και κατόπιν αρχιερέας, χάρις στην υποστήριξη του αυτοκράτορα...