Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Πείρα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Δεν αλλάζει εύκολα ο άνθρωπος. Είναι οι συνθήκες που αλλάζουν και μας αναγκάζουν να προσαρμοζόμαστε στις νέες πραγματικότητες. Η πείρα του παρελθόντος απλώς βοηθάει σ' αυτή την προσαρμογή.
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Κωνσταντίνος Καραμανλής Πείρα είναι κυρίως το όνομα που δίνουν οι άνθρωποι στα λάθη τους.
Κωνσταντίνος Καραμανλής