Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Ευάγγελος Λεμπέσης

Η παραγωγή βλακών δεν είναι "ταξική". Η πονηρά φύσις δεν έδωκε εις ορισμένη τινά κοινωνικήν τάξιν το επίζηλον τούτο προνόμιο.