Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Θαλής ο Μιλήσιος

Η ανάγκη επικρατεί πάνω απ' όλα.
Η ελπίδα είναι το μόνο καλό που είναι κοινό σ' όλους τους ανθρώπους. Κι εκείνοι ακόμα που δεν έχουν τίποτα την κατέχουν.
Πολύ δύσκολο να γνωρίσει κανένας τον εαυτό του.
Τα παιδιά σου θα σου κάνουν ό,τι έκανες στους γονείς σου.
Τίποτα ισχυρότερο απ' την ανάγκη, γιατί όλα υποτάσσονται σ' αυτή.