Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Κόμης Ντε Μιραμπό

Η αμφιβολία είναι πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα αδύνατου φωτισμού παρά της άγνοιας.
Να είστε σταθεροί μα όχι ισχυρογνώμονες, θαρραλέοι μα όχι ταραχοποιοί, ελεύθεροι μα όχι απειθάρχητοί, ευαίσθητοι μα όχι ενθουσιώδεις.