Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Ρήγας Φεραίος

Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.
Κάλλιο ῾ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.
Κανένας πολίτης δεν εξαιρείται από την τιμίαν υποχρέωσιν του να συνεισφέρῃ κατά την δύναμιν και τα πλούτη του τα εις δημοσίας ανάγκας δοσίματα.
Οι Νόμοι νάν᾿ ο πρώτος και μόνος οδηγός.
Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά.