Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Πέρσι Σέλεϊ

Η ζωή αλλάζει, μα δεν χάνεται. Η ελπίδα σβήνει, μα δεν πεθαίνει. Η αλήθεια σκεπάζεται, μα πάλι ξαναλάμπει.
Θερίζεις αυτό που σπέρνεις. Η βία πάντα προκαλεί τη βία.
Καμιά αρετή δεν είναι ωραία, αν δεν ενθουσιάζει.
Οι βασιλιάδες είναι σαν τ' αστέρια, ανατέλλουν και δύουν, έχουν το σεβασμό των ανθρώπων, όχι όμως και την εμπιστοσύνη τους.
Πόσο θαυμάσιος είναι ο θάνατος! Ο θάνατος και ο αδερφός του ο ύπνος.