Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Σπύρος Μαρκεζίνης

Ο πιο προβλεπτός παράγων στην Ιστορία, είναι ο απρόβλεπτος.