Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Λουκρήτιος

Όταν με τα δεσμά του γάμου η γυναίκα έγινε ιδιοκτησία ενός μόνο συζύγου και είδαν να πληθαίνουν οι απόγονοι από το ίδιο τους το αίμα, τότε το ανθρώπινο γένος άρχισε σιγά σιγά να χάνει την τραχύτητά του.