Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Λουκιανός ο Σαμοσατεύς

Η ζωή είναι μικρή για όσους κάνουν το καλό, αλλά για όσους κάνουν το κακό, μια μόνη νύχτα είναι ένας άπειρος χρόνος.
Η ιστορία δεν μπορεί ούτε στιγμή να ανεχθεί το ψέμα, καθώς η τραχεία αρτηρία, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν ανέχεται ό,τι μπει μέσα σ\' αυτή ενώ καταπίνουμε.
Η οικογένεια είναι η αρχή και το στήριγμα κάθε πολιτισμού.
Κάνοντας το κακό μπορείτε ίσως να ξεφύγετε απ\' την αντίληψη των ανθρώπων, αλλά δεν θα κρύψετε τίποτα απ\' τους θεούς, ούτε αυτή ακόμα τη σκέψη σας.
Ο ιστορικός πρέπει να έχει απ\' τη φύση δύο κυρίως αρετές: πολιτική σκέψη και περιγραφική δύναμη.
Ο συγγραφέας ιστορίας πρέπει να είναι άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, φίλος του θάρρους και της αλήθειας, και να λέει τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη.