Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Βίας ο Πριηνεύς

Ο τίμιος άντρας πρέπει να φεύγει από την αρχή, όχι πλουσιότερος, αλλά ενδοξότερος.
Οι αγαθοί εύκολα ξεγελιόνται.