Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Φίλων ο Αλεξανδρεύς

Αποστρέφου των κολάκων τα απατηλά λόγια, γιατί αυτοί, αμβλύνοντας με τις κολακείες τους της ψυχής σου τους λογισμούς, δεν σου επιτρέπουν να δεις των πραγμάτων την αλήθεια.
Το αξίωμα δεν τιμά τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος το αξίωμα.