Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Πλαύτος

Δύο κακών προκειμένων, το μη χειρότερον βέλτιστον.
Κακώς συνταγμένα, κακώς ξοδεμένα.
Πόσο πικρή είναι η συγκομιδή του κακού για το καλό που σπείραμε !