Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Πίνδαρος

Ακόνιζε πάντοτε τη γλώσσα σου στο ακόνι της αλήθειας.
Απατάται ο άνθρωπος, όταν ελπίζει ότι οι πράξεις του θα ξεφύγουν της προσοχής του Θεού.
Η αρετή που επαινείται μεγαλώνει σαν δέντρο.
Κανένας ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι απαλλαγμένος από τις δουλειές της ζωής. Ούτε κανένας θα είναι ποτέ.
Ο Θεός παρακολουθεί και τον δίκαιο και τον κακό, και κανένας ασεβής ποτέ δεν ξέφυγε την προσοχή του.
Οι ελπίδες είναι τα όνειρα όσων δεν κοιμούνται.
Όποιος βρει το δρόμο της αλήθειας με τη δική του προσπάθεια, θα έχει την ευλογία των θεών. Ανάλογα με τις εποχές υπάρχουν ρεύματα βίαιων ανέμων. Όταν η ευτυχία του ανθρώπου είναι υπερβολική, δεν βαστάει πολύ καιρό.
Το έθιμο είναι ο βασιλιάς όλων.