Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Τάκιτος

Η εξουσία που αποκτήθηκε παράνομα, ποτέ δεν χρησιμοποιείται για το καλό των ανθρώπων.
Η επιθυμία για την κατάκτηση της εξουσίας είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη.
Η ευτυχία, πολλές φορές, κοστίζει περισσότερο απ' όσο αξίζει.
Η ιστορία γνωρίζει ένα νόμο, το νόμο να κυνηγάει το ψέμα και να παρουσιάζει την αλήθεια.
Η μεγαλύτερη εξουσία μπορεί να χαθεί με κακή διοίκηση.