Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Μαξ Νορντάου

Η τέχνη και η ποίηση για αντικείμενό τους έχουν τη συγκίνηση, ενώ η επιστήμη τη γνώση.
Ο εγωισμός είναι έλλειψη κοσμιότητας, ελάττωμα ανατροφής, ίσως και χαρακτήρα, μαρτύριο ηθών που έχουν ατελώς αναπτυχθεί, αλλά δεν είναι αρρώστια.
Ο κοινοβουλευτισμός είναι η ασφαλιστική δικλείδα, που εμποδίζει τα ισχυρά άτομα του έθνους να προκαλούν καταστρεπτικές εκρήξεις.