Αποφθέγματα - Γνωμικά - Ρήσεις
Ηλιόδωρος ο Εμεσηνός

Η ευγένεια, καθώς και η ομορφιά, ξέρουν να υποδουλώνουν και την καρδιά ακόμα των κακούργων, και μπορούν να κυριαρχούν και στους πιο βάρβαρους.
Ποτέ ο σοφός δεν είναι φτωχός, γιατί έχει περιουσία τη θέλησή του.